Handel med Tjekkiet

Samhandlen mellem Danmark og Tjekkiet er fordoblet de seneste ti år (2009). Det viser, at danske virksomheder allerede udnytter mulighederne på det tjekkiske marked – både når det gælder eksport- og sourcingmuligheder. Alligevel er der mange muligheder, som ikke bruges, og det kan give endnu flere danske virksomheder store fordele i Tjekkiet.

Vækst

Tjekkiet har oplevet en høj vækst og hurtige strukturforandringer. Væksten i BNP var i 2006 på 6,8 procent og i 2007 på 6,6 procent, mens det tjekkiske finansministeriet kun forventer en vækst på 1,4 procent i 2009 på grund af den økonomiske krise. Væksten drives specielt af en stigende eksport og store udenlandske investeringer, men også tjekkernes egen efterspørgsel har fået større betydning.

EU-fordele
Efter optagelsen i EU er Importafgifterne forsvundet, og grænsekontrollon er fjernet, så den ikke længere forsinker transporten. Samtidig betyder EU-støtten gennem strukturfonde, at Tjekkiet vil få store investeringer i blandt andet miljø, infrastruktur og landbrug. Områder, som giver danske virksomheder mulighed for at bruge deres kompetencer.

Udenlandske investeringer
Tjekkiet er det land i Central- og Østeuropa, som udlandet investerer mest i. Også flere danske virksomheder har flyttet deres produktion til Tjekkiet, og flere overvejer at følge efter.

Billig arbejdskraft

Tjekkiet tilbyder en billig og konkurrencedygtig arbejdskraft, og sammenlignet med nabolandene Polen og Ungarn er de tjekkiske lønomkostninger yderst fordelagtige. Men selvom tjekkisk arbejdskraft er billig, skal man ikke undervurdere dens kvalitet. Faktisk tilbyder landet ikke blot en yderst kvalificeret og veludannet arbejdskraft, den er også relativ ung.

Højt uddannelsesniveau
Hvad angår udannelsesniveau er Tjekkiet rigtigt godt med og kan måle sig med førende industrilande. Specielt er de langt fremme inden for alle niveauer af matematik, naturvidenskab og ingeniørfagene. Der lægges også vægt på gode sprogkundskaber, og det er især engelsk og tysk, der dominerer.


Comments are closed.