Støttemuligheder

Euro Info Center
I Danmark findes der otte Euro Info Centre (EIC), som informerer virksomheder i lokalområdet om EU’s lovgivning, tilskud til projekter og hjælper med informationssøgningen af markedsinformation og handelspartnere.
For yderligere information om EIC-netværket: www.euroinfocenter.dk

Startvækst
Et aktuelt og samlet overblik over mere end 150 finansieringstilbud for iværksættere og innovative virksomheder og indeholder interaktiv søgefunktion.
For yderligere information om Startvækst: www.startvækst.dk

Danmarks Eksportråd
Danmarks officielle organisation til fremmelse af eksport og investering. Rådet yder professionel rådgivning og vejledning af individuel, kollektiv eller generel karakter med henblik på eksport. Hører under Udenrigsministeriet.
For yderligere information om Danmarks Eksportråd: www.eksportraadet.dk

CzechTrade
Repræsenterer Den Tjekkiske Republiks Kontor for Handelsfremme. Formålet er at bidrage til udviklingen af handel og samarbejde samt rådgive tjekkiske virksomheder, der opererer internationalt. CzechTrade’s afdeling i København formidler kontakt til leverandører af kvalitetsprodukter fra Tjekkiet og bistår med serviceydelser.
For yderligere information om CzechTrade: www.czechtradeoffices.com

Vækstfonden
Investeringspartner, der investerer i virksomheder, der har brug for at rejse risikovillig kapital til vækst. Den statslige investeringsfond udbyder finansieringsløsninger for både små og mellemstore virksomheder.
For yderligere information om Vækstfonden:
www.vf.dk

CzechInvest
Virksomhed, som giver god og seriøs baggrundsviden om investeringsklima og mulighederne for investering og er samtidig en god støtte  i Tjekket. Findes i flere sprogversioner.
For yderligere information om CzechInvest: www.czechinvest.org

CzechTrade er en af de mange støttemuligheder
med henblik på handel i Tjekkiet.

Comments are closed.